Λαβή επίπλου 583

ΛΑΒΗ 583-096
ΛΑΒΗ 583-128
ΧΡΩΜΑ: ΡΟΥΣΤΙΚ